Formularz doboru oczyszczalni

Rodzaj budynku:
Na jakim etapie znajduje się budowa:
Studnia wody pitnej:
Rodzaj gruntu:
Wykonano badania geologiczne:
Powierzchnia działki:
Dane odnośnie rury kanalizacyjnej wyprowadzonej z budynku:
Czy obiekt posiada zbiornik na odprowadzanie ścieków:
Przewidywany odbiornik oczyszczonych ścieków:
Przewidywany rodzaj oczyszczalni:
Rodzaj oferty:
Dane kontaktowe: