Oczyszczalnie ścieków

Lata doświadczeń pozwoliły nam wybrać najlepsze na rynku rozwiązania w zakresie oczyszczania ścieków dostosowane do każdych warunków gruntowo - wodnych.

Polecane produkty

DRENAŻOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
Cena: 2150,00 PLN BRUTTO

 • Osadnik gnilny z pokrywą i koszem filtra 2000 L - 1 szt
 • Studzienka rozdzielcza - 1 szt
 • Rura drenażowa fi 110 - 48 mb
 • Grzybek napowietrzający - 3 szt
 • Materiał filtrujący puzzolana 25 kg - 1 szt
 • Geowłóknina - 48 mb
 • Kolano fi 110 - 2 szt
 • Rura pełna 2mb - 1 szt.

DRENAŻOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
Cena: 2500,00 PLN BRUTTO

 • Osadnik gnilny z pokrywą i koszem filtra 3000L - 1 szt.
 • Studzienka rozdzielcza - 1 szt.
 • Rura drenażowa fi 110 - 60 mb.
 • Grzybek napowietrzający - 3 szt.
 • Materiał filtrujący puzzolana 25 kg - 1szt.
 • Geowłóknina - 60 mb.
 • Kolano fi 110 - 2 szt
 • Rura pełna 2mb - 1 szt.

BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
BIOEKOCENT 3300- 1-8 OSÓB

Cena promocyjna: 9 250,00 PLN BRUTTO

 • Trzykomorowy zestaw oczyszczalni mechaniczno-biologicznej - 1 szt.
 • Dmuchawa napowietrzająca - 1 szt.
 • Pokrywa oczyszczalni - 3 szt.
 • Nadstawka oczyszczalni 50cm - 3 szt.

BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
VH4L - 1-4 OSÓB

Cena: 5 100,00 PLN BRUTTO

 • Zbiornik oczyszczalni - 1 szt
 • Pokrywa biała lub zielona - 1 szt
 • Sterownik czasowy - 1 szt
 • Wąż napowietrzający - 1 szt
 • Dmuchawa napowietrzająca - 1 szt
 • Zestaw startowy do uruchomienia - 1 szt

Oferujemy oczyszczalnie

 • nowoczesne, sprawne i bezawaryjne
 • proste w obsłudze i montażu
 • posiadające atesty, aprobaty, certyfikat CE, zgodność z normą PN-EN 12566-3
 • wykonane z tworzywa sztucznego lub betonu

Zapewniamy:

 • dobór oczyszczalni
 • przygotowanie pełnej dokumentacji techniczno - projektowej
 • załatwienie formalności kredytowych i dotacyjnych
 • kompleksowy montaż i uruchomienie oczyszczalni
 • serwis oczyszczalni

Rodzaje oczyszczalni


Oczyszczalnie drenażowe

Pierwszy etap to wstępne, mechaniczno - biologiczne oczyszczanie ścieków w osadniku gnilnym, które zachodzi przy udziale bakterii beztlenowych i grawitacyjnego oddzielania cząstek. Przed następnym etapem ścieki są klarowane na filtrze. Drugi etap to biologiczne doczyszczanie ścieków w wariancie drenażu rozsączającego. Prawidłowo dobrany osadnik gnilny oraz prawidłowo przeprowadzony drugi etap pozwala na redukcję zanieczyszczeń w granicach 60% po osadniku gnilnym i 90% po drugim etapie. Optymalne warunki do oczyszczania ścieków w osadniku gnilnym są zachowane przy 3-dobowym przetrzymaniu ścieków.

Drenaż rozsączający umożliwia tlenowy etap oczyszczania ścieków podczyszczonych w osadniku wstępnym. Składa się z układu podziemnych rur drenażowych perforowanych, wprowadzających wstępnie oczyszczone ścieki do gruntu w celu ich biologicznego doczyszczenia. Stosowany jest w przypadku gruntów przepuszczalnych (piaski, żwiry, pospółka) i niskiego poziomu wód gruntowych. Powierzchnia drenażu przypadająca na jedną osobę wynosi od 15 m2 do 25 m2.

Oczyszczalnia drenażowa

Oczyszczalnia drenażowa

Przy braku miejsca na działce można stosować pakiety drenażowe i tunele filtracyjne.

Pakiety drenażowe są zbudowane z rury rozsączającej, geowłókniny, ramy i arkusza polietylenowego. Sztywna rura zapewnia równomierne rozprowadzenie ścieków na powierzchni pakietów a geowłóknina spełnia funkcję drenująca i filtrującą. System pakietowy jest bardziej wytrzymały od tradycyjnego drenażu a także tańszy dzięki eliminacji żwiru. Pakiety dla 4 osób zajmują powierzchnie do 8 m2.

Oczyszczalnia pakietowa

Oczyszczalnia pakietowa

Tunele filtracyjne instaluje się bezpośrednio w gruncie rodzimym, nie wymagają warstw żwirowo - piaskowych. Konstrukcja tuneli pozwala, aby tlen pracował w całej objętości tunelu co sprawia, że jego nitki są krótsze. Każda nitka może być ułożona w inną stronę ze względu na brak studzienki zamykającej. Dno tunelu pokryte jest śluzowatą błoną biologiczną.

Oczyszczalnia tunelowa

Oczyszczalnia tunelowa

 

Oczyszczalnie biologiczne z osadem czynnym

Zbiornik oczyszczalni z osadem czynnym podzielony jest ścianami najczęściej na trzy komory. Pierwsza pełni rolę osadnika wstępnego (następuje w niej mechaniczne oddzielanie zanieczyszczeń), druga jest komorą napowietrzania, trzecia osadnikiem wtórnym. Ścieki podczyszczone i ustabilizowane w osadniku wstępnym są porcjami podawane do komory napowietrzenia w sposób cykliczny. Warunki pracy zmieniają się okresowo by wykorzystać różne procesy oczyszczania biochemicznego i poprawić efektywność oczyszczania. Trzy fazy oczyszczania mogą zachodzić w dwóch lub trzech niezależnych zbiornikach.

Mikroogranizmy rozkładające ścieki muszą być dobrze wymieszane ze ściekami. Zadanie to spełnia urządzenie napowietrzające, którego dodatkowym zadaniem jest dostawa tlenu. Kłaczki czyli pływające grupy mikroorganizmów unoszą się na ściekach i łatwo przenoszą się do kolejnych komór. W osadniku wtórnym następuje proces sedymentacji czyli osadzania na dnie. Kłaczki niedotlenione opadają na dno i są przepompowywane do osadnika wtórnego w postaci osadu nadmiernego. W oczyszczalni zachodzi proces recyrkulacji czyli przepływania osadu z dna osadnika wtórnego na początek systemu oczyszczania czyli do osadnika wstępnego. Dzięki procesom, które tu zachodzą część wracającego osadu może zostać rozłożona a resztę okresowo usuwa się z oczyszczalni.

Oczyszczalnia oparta na osadzie czynnym jest wrażliwa na wahania w dopływie ścieków na skutek urlopów lub przerwy w dostawie energii co powoduje obumieranie osadu i należy go po przerwie zaszczepić od nowa.

Oczyszczalnia SBR Primo

Oczyszczalnia Pro Premium

Oczyszczalnie biologiczne ze złożem biologicznym

Złoża biologiczne w postaci złóż zanurzonych - tarczowych lub zraszanych są coraz bardziej rozpowszechnione jako uzupełnienie osadu czynnego. Są to technologie bardzo stabilne i odporne na zmiany jakościowe, ilościowe i temperaturowe dopływających ścieków. Złoża są w znacznym stopniu zanurzone w ściekach. Ścieki muszą mieć zapewniony odpowiedni przepływ aby cały czas kontaktowały się z błoną biologiczną. Efekt ten można uzyskać dzięki tarczom i dyskom, które obracając się ze stałą prędkością, zapewniają równomierny dopływ ścieków i dostawę tlenu. Tu ma miejsce biologiczna neutralizacja zanieczyszczeń a powietrze dostarczane przez pompy napowietrzające wymusza jednoczesne obracanie złoża, dzięki temu złoże nie zarasta i nie wymaga okresowego czyszczenia. System nie wymaga stosowania dodatkowych biopreparatów.

Oczyszczone ścieki mogą być odprowadzone do gruntu, wód powierzchniowych i urządzeń wodnych.

Oczyszczalnia Biodisc

Oczyszczalnia Biodisc

Green Flow

Oczyszczalnia Green Flow

Lokalizacja oczyszczalni

Lokalizacja oczyszczalni wymaga uwzględnienia minimalnych odległości od budynków i innych urządzeń infrastruktury, a także wód gruntowych:

 • od granicy działki i drogi publicznej - 2m
 • od okien i drzwi zewnętrznych – 5 m
 • od studni wody pitnej – 15 m, 30 m lub 70 m

Osadniki mogą być montowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych, ale tylko pod warunkiem ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną wyprowadzoną co najmniej 0,6 m ponad górną krawędź okien i drzwi zewnętrznych.

Porównanie kosztów brutto eksploatacji szamba i oczyszczalni

  SZAMBO TRADYCYJNE - 10 m3 OCZYSZCZALNIA BIOLOGICZNA
Nakład (materiał + montaż) 6000 PLN 10000 PLN
Koszt eksploatacji
1 rok
2 rok
3 rok
4 rok
5 rok
6 rok
7 rok
8 rok
9 rok
10 rok

3600 PLN
3600 PLN
3600 PLN
3600 PLN
3600 PLN
3600 PLN
3600 PLN
3600 PLN
3600 PLN
3600 PLN

550 PLN
550 PLN
550 PLN
550 PLN
550 PLN
550 PLN
550 PLN
550 PLN
550 PLN
550 PLN
Koszt eksploatacji po 10 latach 36000 PLN 5500 PLN
Wpływ na środowisko Możliwość przesączania ścieków do gruntu Skuteczność oczyszczania co najmniej 99%
Obsługa Opróżnianie dwa razy w miesiącu Opróżnianie i serwis raz w roku
Trwałość Ok. 20 lat Trwałość polietylenu PE-HD szacowana na kilkaset lat
Walory estetyczne Nieprzyjemny zapach, insekty Gęsty trawnik

Założenia

 • rodzina 4-5 osobowa
 • średnie dobowe zużycie wody 150 l/osobę

Koszty eksploatacji szamba

 • opróżnianie szamba dwa razy w ciągu miesiąca = 24 wywozy na rok
 • koszt jednokrotnego wywozu - 150 PLN
 • roczny koszt eksploatacji - 3600 PLN

Koszty eksploatacji oczyszczalni

 • opróżnianie oczyszczalni raz do roku
 • koszt jednokrotnego wywozu - 150 PLN
 • roczny koszt energii – do 200 PLN
 • roczny serwis oczyszczalni – 200 PLN
 • roczny koszt eksploatacji – 550 PLN

Foldery do pobrania

Filmy

Masz problem z wyborem oczyszczalni?

Zadzwoń lub napisz do naszego doradcy techniczno-handlowego tel: 12 6565951 lub 12 6562233 wew. 128, biuro@impet.net.pl

Zamów u nas projekt a urządzenia z montażem kupisz w specjalnej cenie.