Finansowanie oczyszczalni ścieków

KREDYT BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA
WE WSPÓŁPRACY Z WOJEWÓDZKIM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W KRAKOWIE NA 2016 ROK

PRZEDMIOT KREDYTOWANIA – Budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości poniżej 10 m3/d

KREDYTOBIORCY - osoby fizyczne

SZCZEGÓŁY

koszty kwalifikowane: do 150 zł/kg redukcji ładunku BZT5/rok
wysokość kredytu: do 100% kosztu kwalifikowanego brutto
okres kredytowania: do 4 lat
okres karencji w spłacie kapitału: do zakończenia zadania
okres realizacji inwestycji: do 6 miesięcy
okres utrzymania efektu ekologicznego: min. 5 lat
oprocentowanie: 0,2 x (WIBOR 3M + 2 p.p.)
prowizja: 2% wartości udzielonego kredytu
powyższe warunki kredytowe obowiązują do wyczerpania puli kredytu

Więcej informacji pod numerem tel: 12 656-59-51, 12 656-22-33 wew.128
FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAŁATWIENIEM KREDYTU PO NASZEJ STRONIE.