Separatory węglowodorów i tłuszczu

Posiadamy w ofercie wysokiej jakości separatory węglowodorów oraz tłuszczu wykonane z żelbetu, tworzywa sztucznego (wysoko zagęszczony PE) oraz ze stali nierdzewnej - kwasoodpornej. Istnieje możliwość wykonania separatora na zamówienie.

Wszystkie separatory posiadają wymagane atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty.

Kompleksowo instalujemy i uruchamiamy separatory tłuszczu i węglowodorów.

Separatory węglowodorów

Separatory węglowodorów (substancji ropopochodnych) koalescencyjne są wyposażone we wkładki koalescencyjne lub lamelowe. Występują jako zintegrowane z osadnikami lub z dodatkowymi odmulaczami, a także z obejściami burzowymi (tzw. by-passami) 5-krotnym i 10-krotnym.
Separatory tłuszczuSeparatory węglowodorówSeparatory węglowodorów

 

Zasada działania separatorów węglowodorów (substancji ropopochodnych) polega na oddzielaniu substancji ropopochodnych zawartych w cieczach, dzięki wykorzystaniu różnicy gęstości i ciężkości węglowodorów i wody na drodze przepływu grawitacyjnego przez separator. Separatory z wkładką koalescencyjną powodują zlepianie mikrokropel węglowodorów w większe skupiska możliwe do separacji. Cząsteczki oddzielanej cieczy unoszą się na powierzchni ścieków tworząc warstwę o powiększającej się grubości przeznaczonej do regularnego usuwania. Substancje cięższe od wody opadają na dno tworząc osad.
Separator MAK Separator koalescencyjny PSK Separator lamelowy PSW

 

 

Separatory mają zastosowanie przede wszystkim przy oczyszczaniu wód deszczowych i ścieków przemysłowych pochodzących m.in. z myjni samochodowych, warsztatów naprawczych, zakładów energetycznych i terminali paliwowych.

Urządzenia montuje się najczęściej pod parkingami i pasami ruchu kołowego. Można je wykorzystać do zabudowy wolnostojącej w pomieszczeniach nie przemarzających.

Wielkość urządzeń zależy m.in. od powierzchni zlewni, natężenia dopływu ścieków oraz gęstości substancji olejowych w ściekach do oczyszczenia.

Zawartość substancji ropopochodnych i zawiesin w ściekach oczyszczonych jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 Dz.U. Nr 137, poz. 984.

Separatory tłuszczu

Zasada działania separatorów tłuszczu polega na oddzielaniu ze ścieków tłuszczu pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. W separatorach tłuszcze są separowane na zasadzie różnicy gęstości oraz ciężkości między tłuszczami i wodą. Przepływające przez separator ścieki zmniejszają swoją prędkość, co powoduje wytrącenie (sedymentacje) cząstek stałych oraz schłodzenie tłuszczu i ich flotację (unoszenie) na powierzchni.
Separatory tłuszczuSeparatory tłuszczu

 

Separatory tłuszczu są stosowane w miejscach powstawania ścieków zawierających w swoim składzie większe ilości tłuszczu niż w typowych ściekach bytowych. Mają one zastosowanie we wszelkiego rodzaju punktach gastronomicznych (restauracjach, kawiarniach, stołówkach, jadłodajniach itp.), a także zakładach przetwórstwa mięsnego, rzeźniach, ubojniach itp. Występowanie dużych ilości tłuszczu w instalacji i sieci kanalizacyjnej powoduje ich zarastanie, zatykanie oraz powstawanie żrących kwasów, co skutkuje niszczeniem rurociągów i wydobywaniem się przykrych zapachów. Separator tłuszczu LIPO Separator tłuszczu PST

 

 

Separatory tłuszczu są urządzeniami wspomagającymi także działanie przydomowych oczyszczalni ścieków. Montowane są obligatoryjnie w przypadku, gdy odległość osadnika oczyszczalni ścieków od budynku mieszkalnego przekracza 15 m. Montaż separatora ma na celu skrócenie drogi przepływu ścieków pochodzących z kuchni i zabezpieczenie przed osadzaniem się tłuszczu na ściankach rur kanalizacyjnych.

Zamów u nas projekt a urządzenia z montażem kupisz w specjalnej cenie.